Boligfoto - Drone - Foto Næringseiendom - Portretter bedrift 

HTS Media driver først og fremst med boligfoto. Hovedoppdragsgiver er EFKT AS (materiell og tjenester for salg av eiendom), men jeg tar også bilder for andre. Både for  meglere og privatpersoner. Dette har vært hovedaktiviteten de siste 12 år. Andre fotooppdrag tas også. Dronefoto/video er en stadig økende aktivitet for HTS Media. Største kunder er EFKT, DnB Eiendom, PrivatMegleren, Nordvik Eiendom og Eiendomsmegler 1 i Saltenområdet. Jeg tar også oppdrag utenom denne bransjen. En del boligselgere vil ha tatt bilder før de velger megler. Ta kontakt, så finner vi ut om jeg kan tilby tjenester for deg.