Galleri Næringseiendommer

Foto av næringseiendom er foto av lokaler,bygninger, område, tomter osv. Her kan også drone brukes med fordel i mange tilfeller. Se eksempler nedenfor.